Rychlá fakta o zákoně

Stovky nelegálních billboardů u českých dálnic už dávno měly zmizet. Odvádějí pozornost řidičů a zákon je přitom zakazuje již od roku 2017!
 

Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy je součástí Zákona o pozemních komunikacích, který byl schválen už v roce 2012 (Zákon č. 196/2012 Sb.). Jeho celé znění najdete zde. Podle něj měli s pětiletým přechodným obdobím, tedy do konce srpna 2017, vlastníci odstranit reklamní plochy z ochranných pásem 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Ještě dnes jich ale řidiči mohou na cestách potkat stovky, a to se musí změnit!

 

Billboardy nesmí stát ani v obcích

V platném Zákoně o pozemních komunikacích se dočteme, že legální zůstávají reklamy uvnitř obcí pouze v takzvaném souvisle zastavěném území. 

Na jeho určení platí poměrně složitá definice, kterou vlastníci billboardů zneužívají a odkazují se na ni i v případech, kdy se o souvisle zastavěné území rozhodně nejedná.

Jak je soustavně zastavěné území definováno?

DefiniceSilnicnihoOchrannehoPasma.jpg

Zdroj: Městský úřad Benešov